ist2_9975996-family-reading.jpg

De oorzaak van dyslexie, dyscalculie en/of AD(H)D

De meeste mensen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D denken met name in beelden, in plaats van in woorden. Hierdoor hebben ze een groot voorstellingsvermogen, zijn creatief, denken snel en ze proberen problemen op te lossen door naar de hele plaatje te kijken, in plaats per onderdeel apart.
Dyslexie en ook dyscalculie en AD(H)D kunnen de keerzijde van de “beelddenk-medaille” zijn. Als je namelijk drie dimensionale beelden maakt van letters of cijfers, gaat het fout. Letters, woorden of cijfers kloppen dan niet meer, en je weet eigenlijk niet waarom. Je raakt hierdoor in verwarring en gaat fouten maken.
Dyslexie, dyscalculie en AD(H)D kunnen hun invloed hebben op veel meer gebieden dan rekenen, lezen en schrijven. Een overzicht vindt u in de volgende lijst: 34 kenmerken van dyslexie, dyscalculie en AD(H)D.
Door de training gaan mensen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D een nieuwe effectieve manier leren om te lezen, schrijven, spellen, rekenen of hun aandacht te richten. Aangezien ik methoden gebruik die aansluiten bij hun wijze van denken, zal de vooruitgang erg snel zijn.