jongens.jpg

De oorzaak van dyslexie: denken in beelden

Veel mensen of kinderen die moeite hebben met lezen, spellen, rekenen of met hun aandacht richten, denken in beelden in plaats van in woorden. Ze hebben een groot voorstellingsvermogen, zijn creatief, denken snel en hebben overzicht. Ze kijken naar het hele plaatje in plaats van naar aparte onderdelen. Zo lossen ze problemen op.

Ruimtelijke letters: zo gaat het fout

Denken in beelden kan dus handig zijn, maar als beelddenkers leren lezen, kan het ook fout gaan. Ze maken ruimtelijke (driedimensionale) beelden van die platte letters, woorden en cijfers. Waarom? Ze zijn gewend om van nieuwe en onbekende dingen ruimtelijke beelden te maken. Normaal werkt dat uitstekend, maar met letters en cijfers klopt het opeens niet meer. Ze raken in verwarring en gaan fouten maken.

Aansluiten op de sterke punten

De Davis®-methode sluit aan op het denken in beelden. Daarom werkt de training zo goed. Je leert op een nieuwe manier te lezen, schrijven, spellen, rekenen of je aandacht te richten. De vooruitgang is vaak spectaculair.

Nog meer kenmerken van dyslexie

Dyslexie, dyscalculie en AD(H)D kunnen invloed hebben op veel meer gebieden dan rekenen, lezen en schrijven. Een overzicht vind je in de volgende lijst: 34 kenmerken van dyslexie, dyscalculie en AD(H)D