ist2_9975996-family-reading.jpg

Dyslexie en AD(H)D: wijd verbreid

Even een paar cijfers: Bij de Nederlandse schoolkinderen is onderzocht dat 3,6% dyslexie heeft1. Voor dyscalculie ligt het percentage rond 4 en 7%2 en bij AD(H)D ligt dit percentage tussen de 3 en 5%3.

Werknemers met dyslexie

Al deze mensen blijven ook na hun schoolopleiding problemen houden met dyslexie, dyscalculie en/of AD(H)D. Veel van uw werknemers dus ook. En waarschijnlijk meer dan u gedacht had. Om ze beter te herkennen vindt u een opsomming van kenmerken van mensen met dyslexie, dyscalculie en/of AD(H)D in de volgende lijst: 34 kenmerken van dyslexie, dyscalculie en AD(H)D.

Trucjes en omwegen

In het algemeen kunnen de meeste mensen zich redelijk redden. Tot in de hoogste regionen van een bedrijf. Ze hebben zich allerlei trucjes aangeleerd zodat de dyslexie, dyscalculie of AD(H)D niet direct opvallen en de situatie werkbaar blijft. Maar die omwegen zijn star, laten geen ruimte voor creativiteit en kosten (te) veel tijd. Een lerende organisatie kan dat niet hebben.

Niet alleen lezen en schrijven

Dyslexie, dyscalculie en/of AD(H)D uiten zich niet alleen in het cognitieve vlak maar ook in het sociale. Intelligente medewerkers kunnen soms tekortschieten op onverwachte terreinen. Ze doorzien bijvoorbeeld de sociale implicaties van hun handelen niet. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Meer talent, meer creativiteit

Goede begeleiding en training kan veel problemen wegnemen en voorkomen. Mensen functioneren meer ontspannen, zijn creatiever, werken sneller en kunnen hun talenten ten volle ontplooien. Kortom, u hebt gewoon meer aan uw medewerker.

Maak een afspraak

Neele Advies, Training en Begeleiding biedt u training voor dyslexie en AD(H)D aan. Maak een afspraak met Davis®-counselor Els Neele voor een persoonlijke toelichting van de werkwijze. De training kan bij u in de omgeving gegeven worden.

Wat anderen vinden

Eerst lezen wat anderen aan de methode hebben gehad? Lees hun verhalen!

 

1. L. Blommert, Stand van zaken Dyslexie (rapport faculteit psychologie Universiteit Maastricht in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen, 2002)

2.E. van Loosbroek, Dyscalculie als biologisch gegeven. Het Kanaal 92.

3. www.trimbos.nl/default4716.html?back=1